Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

5. Zhodnotenie poľského predsedníctva (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie poľského predsedníctva

Predseda vystúpil s úvodným vyhlásením.

Donald Tusk (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Siwiec, Georgios Toussas v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Angelika Werthmann – nezaradená poslankyňa, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a András Gyürk.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar a Giuseppe Gargani.

Vystúpili: José Manuel Barroso a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia