Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2926(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000306/2011 (B7-0670/2011)

Разисквания :

PV 14/12/2011 - 6
CRE 14/12/2011 - 6

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

6. Проект на таблица за наблюдение на макроикономическите неравновесия (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000306/2011) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Проектотаблица с показатели за наблюдение на макроикономическите дисбаланси (B7-0670/2011)

Sharon Bowles разви въпроса, изискващ устен отговор.

Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Anni Podimata, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, и Claudio Morganti, от името на групата EFD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast и Jaroslav Paška.

Изказа се Olli Rehn.

Разискването приключи.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Sharon Bowles, от името на комисията ECON, относно Таблицата с показатели за наблюдение на макроикономическите дисбаланси: първоначален проект (B7-0690/2011).

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 15.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност