Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2926(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000306/2011 (B7-0670/2011)

Debatter :

PV 14/12/2011 - 6
CRE 14/12/2011 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg

6. Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000306/2011) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (B7-0670/2011)

Sharon Bowles utvecklade den muntliga frågan.

Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Anni Podimata för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, och Claudio Morganti för EFD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast och Jaroslav Paška.

Talare: Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

Sharon Bowles, för utskottet ECON, om resultattavlan för övervakningen av makroekonomiska obalanser: den planerade första utformningen (B7-0690/2011).

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 15.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy