Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0819(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0443/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0443/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0572

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

7.7. Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (σημείο Annexe 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0572)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου