Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0819(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0443/2011

Ingivna texter :

A7-0443/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.7

Antagna texter :

P7_TA(2011)0572

Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg

7.7. Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré * (omröstning)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 14.12.2011).

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0572)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy