Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2949(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0691/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

7.8. Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (гласуване)
CRE

Разискването се състоя на 12 декември 2011 (точка 13 от протокола от 12.12.2011).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 14 декември 2011 (точка 2 от протокола от 14.12.2011).

Предложения за резолюция B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 и B7-0698/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0691/2011

(за замяна на B7-0691/2011 и B7-0698/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin и François Alfonsi, от името на групата Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis и Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0691/2011

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0692/2011

(за замяна на B7-0692/2011 и B7-0696/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE,

Ulrike Rodust, от името на групата S&D,

Carl Haglund, от името на групата ALDE

приема се (P7_TA(2011)0573)

(Предложението за резолюция B7-0698/2011 отпада.)

Изказвания

Guido Milana, от името на групата S&D, представи устно предложение за изменение за добавяне на нов параграф 7а и Struan Stevenson относно това устно изменение. Изменението се прие.

Правна информация - Политика за поверителност