Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2949(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0691/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg

7.8. Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 12. detsembril 2011 (12.12.2011 protokolli punkt 13).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 14. detsembril 2011 (14.12.2011 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 ja B7-0698/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0691/2011

(asendades B7-0691/2011 ja B7-0698/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin ja François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis ja Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0691/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0692/2011

(asendades B7-0692/2011 ja B7-0696/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel,

Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel,

Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0573)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0698/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Guido Milana fraktsiooni S&D nimel võttis sõna, et esitada suuline muudatusettepanek artikli 7 a (uus) lisamise kohta, ja Struan Stevenson võttis sõna selle suulise muudatusettepaneku teemal. Suuline muudatusettepanek võeti vastu..

Õigusteave - Privaatsuspoliitika