Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2949(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0691/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg

7.8. Toekomstig protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko (stemming)
Volledige verslagen

Het debat heeft op 12 december 2011 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 12.12.2011).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 14 december 2011 (punt 2 van de notulen van 14.12.2011).

Ontwerpresoluties B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 en B7-0698/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0691/2011

(ter vervanging van B7-0691/2011 en B7-0698/2011):

ingediend door de volgende leden:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin en François Alfonsi, namens de Verts/ALE-Fractie,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis en Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0691/2011

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0692/2011

(ter vervanging van B7-0692/2011 en B7-0696/2011):

ingediend door de volgende leden:

Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-Fractie,

Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie,

Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2011)0573)

(Ontwerpresolutie B7-0698/2011 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Guido Milana, namens de S&D-Fractie, die een mondeling amendement indiende strekkende tot toevoeging van een nieuwe paragraaf 7 bis en Struan Stevenson over dit mondeling amendement, dat werd aangenomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid