Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2949(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0691/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg

7.8. Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (omröstning)
CRE

Debatten hölls den 12 december 2011 (punkt 13 i protokollet av den 12.12.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 14 december 2011 (punkt 2 i protokollet av den 14.12.2011).

Resolutionsförslag B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 och B7-0698/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0691/2011

(ersätter B7-0691/2011 och B7-0698/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin och François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis och Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0691/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0692/2011

(ersätter B7-0692/2011 och B7-0696/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen,

Ulrike Rodust för S&D-gruppen,

Carl Haglund för ALDE-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0573)

(Resolutionsförslag B7-0698/2011 bortföll.)

Inlägg:

Guido Milana för S&D-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag om tillägg av en ny punkt 7a och Struan Stevenson om detta muntliga ändringsförslag. Ändringsförslaget antogs.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy