Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2948(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0693/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2011 - 7.10

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0575

Zápis
Středa, 14. prosince 2011 - Štrasburk

7.10. Summit EU-Rusko (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 a B7-0700/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0693/2011

(nahrazující B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 a B7-0700/2011):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin a Boris Zala za skupinu S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson a Ivo Vajgl za skupinu ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański a Adam Bielan za skupinu ECR

přijat (P7_TA(2011)0575)

(Návrh usnesení B7-0699/2011 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí