Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2948(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0693/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2011 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0575

Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg

7.10. ELi ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 ja B7-0700/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0693/2011

(asendades B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 ja B7-0700/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0575)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0699/2011 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika