Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2948(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0693/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2011 - 7.10

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0575

Notulen
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg

7.10. Topconferentie EU-Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 en B7-0700/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0693/2011

(ter vervanging van B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 en B7-0700/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin en Boris Zala, namens de S&D-Fractie,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2011)0575)

(Ontwerpresolutie B7-0699/2011 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid