Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2948(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0693/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2011 - 7.10

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0575

Protokół
Środa, 14 grudnia 2011 r. - Strasburg

7.10. Szczyt UE-Rosja (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 i B7-0700/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0693/2011

(zastępujący B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 i B7-0700/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin i Boris Zala w imieniu grupy S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański i Adam Bielan w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2011)0575)

(Projekt rezolucji B7-0699/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności