Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2948(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0693/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2011 - 7.10

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0575

Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2011 - Strasbourg

7.10. Summitul UE-Rusia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 şi B7-0700/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0693/2011

(care înlocuieşte B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 şi B7-0700/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin şi Boris Zala, în numele Grupului S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR

Adoptată (P7_TA(2011)0575)

(Propunerea de rezoluţie B7-0699/2011 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate