Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2948(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0693/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.10

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0575

Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

7.10. Samit EÚ – Rusko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 a B7-0700/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0693/2011

(nahrádzajúci B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 a B7-0700/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin a Boris Zala v mene skupiny S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański a Adam Bielan v mene skupiny ECR

Prijatý (P7_TA(2011)0575)

(Návrh uznesenia B7-0699/2011 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia