Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Leonardo Domenici eelmisel päeval Firenzes toimunud tulistamise teemal (asepresident tuletas meelde hommikupoolikul parlamendi presidendi tehtud avaldust).


7.1. Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

7.2. Inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlad ja teatavad samalaadsed tooted ***I (hääletus)

7.3. Fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamine kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ***I (hääletus)

7.4. EÜ ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping *** (hääletus)

7.5. Ettepanek võtta vastu otsus alaliste komisjonide liikmete arvu kohta (hääletus)

7.6. Ettepanek võtta vastu otsus parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide liikmete arvu kohta (hääletus)

7.7. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: B. Coeuré * (hääletus)

7.8. Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (hääletus)

7.9. Finantskriisi mõju kaitsesektorile (hääletus)

7.10. ELi ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika