Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. december 2011 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Leonardo Domenici o včerajšnjem streljanju v Firencah (predsedujoči je spomnil na izjavo, ki jo je zjutraj podal predsednik Parlamenta).


7.1. Instrument za predpristopno pomoč ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0566)


7.2. Sadni sokovi in nekateri podobni proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0567)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0567)


7.3. Uporaba fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (CE) št. 648/2004 v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0568)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0568)


7.4. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kraljevino Maroko *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Parlament je zavrnil odobritev sklenitve protokola (P7_TA(2011)0569).

Govoril je

Carl Haglund (poročevalec) pred glasovanjem, da bi pojasnil postopek glasovanja.


7.5. Predlog sklepa o številčni sestavi stalnih odborov (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 183 poslovnika predložila konferenca predsednikov, o številčni sestavi stalnih odborov (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0570)


7.6. Predlog sklepa o številčni sestavi medparlamentarnih delegacij, delegacij v skupnih parlamentarnih odborih in delegacij v odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (glasovanje)

Predlog sklepa ki ga je v skladu s členom 198 poslovnika predložila konferenca predsednikov, o številčni sestavi medparlamentarnih delegacij, delegacij v skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij v parlamentarnih odborih za sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0571)


7.7. Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke: Benoit Coeuré * (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 14.12.2011).

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0572)


7.8. Bodoči protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (glasovanje)

Razprava je potekala 12. decembra 2011 (točka 13 zapisnika z dne 12.12.2011).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 14. decembra 2011 (točka 2 zapisnika z dne 14.12.2011).

Predlogi resolucij B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 in B7-0698/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0691/2011

(ki nadomešča B7-0691/2011 in B7-0698/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin in François Alfonsi v imenu skupine Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis in Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0691/2011

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0692/2011

(ki nadomešča B7-0692/2011 in B7-0696/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE,

Ulrike Rodust v imenu skupine S&D,

Carl Haglund v imenu skupine ALDE

Sprejeto (P7_TA(2011)0573)

(Predlog resolucije B7-0698/2011 je brezpredmeten.)

Govorila sta

Guido Milana v imenu skupine S&D, ki je predstavil ustni predlog spremembe, s katerim je dodal odstavek 7a (novo), in Struan Stevenson o tem ustnem predlogu spremembe. Predlog spremembe je bil upoštevan.


7.9. Vpliv finančne krize na obrambne sektorje (glasovanje)

Poročilo o vplivu finančne krize na obrambne sektorje držav članic EU [2011/2177(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0574)

Govoril je

Krzysztof Lisek (poročevalec) pred glasovanjem.


7.10. Vrhunsko srečanje EU-Rusija (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 in B7-0700/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0693/2011

(ki nadomešča B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 in B7-0700/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin in Boris Zala v imenu skupine S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański in Adam Bielan v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0575)

(Predlog resolucije B7-0699/2011 je brezpredmeten.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov