Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

9.1. Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας [2011/2157(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mário David και Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0676)


9.2. Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις [2010/2311(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από τις ομάδες S&D, ALDE και Verts/ALE)

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0677)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου