Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

13. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Magdi Cristiano Allam προσχώρησε στην ομάδα EFD με έναρξη ισχύος τη 14η Δεκεμβρίου 2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου