Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0090(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0426/2011

Předložené texty :

A7-0426/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Hlasování :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0580

Zápis
Středa, 14. prosince 2011 - Štrasburk

14. Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman uvedl zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Anneli Jäätteenmäki (navrhovatelka výboru AFCO), Ágnes Hankiss (navrhovatelka výboru PETI), Renate Sommer za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, Sonia Alfano za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Tadeusz Cymański za skupinu ECR, Cornelis de Jong za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra nezařazený, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Michael Cashman k odpovědi Huberta Pirkera, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog a Anna Maria Corazza Bildt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire a Anna Záborská.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupil Michael Cashman, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Renate Sommer.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 15.12.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí