Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0090(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0426/2011

Esitatud tekstid :

A7-0426/2011

Arutelud :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Hääletused :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0580

Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg

14. Üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastatud) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman tutvustas raportit.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Anneli Jäätteenmäki (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Ágnes Hankiss (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tadeusz Cymański fraktsiooni ECR nimel, Cornelis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Michael Cashman Hubert Pirkeri vastuse kohta, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog ja Anna Maria Corazza Bildt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire ja Anna Záborská.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis Michael Cashman, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renate Sommer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika