Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0090(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0426/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0426/2011

Viták :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Szavazatok :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0580

Jegyzőkönyv
2011. december 14., Szerda - Strasbourg

14. Nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz ***I (vita)
CRE

Jelentés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Anneli Jäätteenmäki (az AFCO bizottság véleményének előadója), Hankiss Ágnes (a PETI bizottság véleményének előadója), Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tadeusz Cymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Michael Cashman, a következő képviselő válaszával kapcsolatban: Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog és Anna Maria Corazza Bildt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire és Anna Záborská.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Michael Cashman, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renate Sommer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat