Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0090(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0426/2011

Ingediende teksten :

A7-0426/2011

Debatten :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Stemmingen :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0580

Notulen
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg

14. Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Ágnes Hankiss (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Tadeusz Cymański, namens de ECR-Fractie, Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Michael Cashman, over het antwoord van Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog en Anna Maria Corazza Bildt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michael Cashman, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Renate Sommer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 15.12.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid