Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0090(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0426/2011

Teksty złożone :

A7-0426/2011

Debaty :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Głosowanie :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0580

Protokół
Środa, 14 grudnia 2011 r. - Strasburg

14. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Ágnes Hankiss (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Tadeusz Cymański w imieniu grupy ECR, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra, niezrzeszony, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sophię in 't Veld, Michael Cashman w sprawie odpowiedzi Huberta Pirkera, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog i Anna Maria Corazza Bildt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire i Anna Záborská.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Michael Cashman, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Renate Sommer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 15.12.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności