Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0090(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0426/2011

Texte depuse :

A7-0426/2011

Dezbateri :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Voturi :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0580

Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2011 - Strasbourg

14. Accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Anneli Jäätteenmäki (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Ágnes Hankiss (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Tadeusz Cymański, în numele Grupului ECR, Cornelis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, neafiliat, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sophia in 't Veld, Michael Cashman, în legătură cu răspunsul lui Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog şi Anna Maria Corazza Bildt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire şi Anna Záborská.

A intervenit Maroš Šefčovič.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

A intervenit Michael Cashman, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Renate Sommer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 15.12.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate