Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0090(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0426/2011

Predkladané texty :

A7-0426/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0580

Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

14. Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman uviedol správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Ágnes Hankiss (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Renate Sommer v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Sonia Alfano v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Tadeusz Cymański v mene skupiny ECR, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Michael Cashman, k odpovedi, ktorú uviedol Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog a Anna Maria Corazza Bildt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire a Anna Záborská.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Michael Cashman, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Renate Sommer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 15.12.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia