Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0303(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0372/2011

Внесени текстове :

A7-0372/2011

Разисквания :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Гласувания :

PV 15/12/2011 - 9.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0581

Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

15. Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския праламнет и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Bart Staes (докладчик по становището на комисията ENVI), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Werner Kuhn, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster и Maria Da Graça Carvalho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher и Georgios Toussas.

Изказаха се: Siim Kallas и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 15.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност