Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0303(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0372/2011

Predkladané texty :

A7-0372/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0581

Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

15. Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bart Staes (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Werner Kuhn, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster a Maria Da Graça Carvalho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher a Georgios Toussas.

Vystúpili: Siim Kallas a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 15.12.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia