Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2096(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0425/2011

Внесени текстове :

A7-0425/2011

Разисквания :

PV 14/12/2011 - 16
CRE 14/12/2011 - 16

Гласувания :

PV 15/12/2011 - 9.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0584

Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

16. Eдинно европейско транспортно пространство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ [2011/2096(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Mathieu Grosch представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Bogusław Sonik (докладчик по становището на комисията ENVI), Krišjānis Kariņš (докладчик по становището на комисията ITRE), Dieter-Lebrecht Koch, от името на групата PPE, Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Philip Bradbourn, от името на групата ECR, Georgios Toussas, от името на групата GUE/NGL, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa и Ismail Ertug.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Siim Kallas и Mathieu Grosch.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 15.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност