Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2096(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0425/2011

Ingediende teksten :

A7-0425/2011

Debatten :

PV 14/12/2011 - 16
CRE 14/12/2011 - 16

Stemmingen :

PV 15/12/2011 - 9.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0584

Notulen
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg

16. Een interne Europese vervoersruimte (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem [2011/2096(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Mathieu Grosch leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Krišjānis Kariņš (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Dieter-Lebrecht Koch, namens de PPE-Fractie, Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Philip Bradbourn, namens de ECR-Fractie, Georgios Toussas, namens de GUE/NGL-Fractie, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa en Ismail Ertug.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Mathieu Grosch.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 15.12.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid