Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2096(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0425/2011

Teksty złożone :

A7-0425/2011

Debaty :

PV 14/12/2011 - 16
CRE 14/12/2011 - 16

Głosowanie :

PV 15/12/2011 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0584

Protokół
Środa, 14 grudnia 2011 r. - Strasburg

16. Jednolity europejski obszar transportu (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu [2011/2096(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Mathieu Grosch przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Bogusław Sonik (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Krišjānis Kariņš (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Dieter-Lebrecht Koch w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Laurence J.A.J. Stassen, niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Michaela Cramera, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa i Ismail Ertug.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Siim Kallas i Mathieu Grosch.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 15.12.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności