Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2096(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0425/2011

Predkladané texty :

A7-0425/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 16
CRE 14/12/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0584

Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

16. Jednotný európsky dopravný priestor (rozprava)
CRE

Správa o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje [2011/2096(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Mathieu Grosch uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Krišjānis Kariņš (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE, Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Philip Bradbourn v mene skupiny ECR, Georgios Toussas v mene skupiny GUE/NGL, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Laurence J.A.J. Stassen – nezaradená poslankyňa, ktorá odpovedala aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa a Ismail Ertug.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili: Siim Kallas a Mathieu Grosch.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 15.12.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia