Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2897(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000252/2011 (B7-0658/2011)

Разисквания :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

17. Условията за задържане в рамките на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000252/2011) зададен от Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, към Съвета: Условията на задържане в ЕС (B7-0658/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000253/2011) зададен от Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, към Комисията: Условията на задържане в ЕС (B7-0659/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000265/2011) зададен от Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Условията на задържане в ЕС (B7-0660/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000266/2011) зададен от Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Условията на задържане в ЕС (B7-0661/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000283/2011) зададен от Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho и Elena Oana Antonescu, от името на групата PPE, към Съвета: Условията на задържане в ЕС (B7-0662/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000284/2011) зададен от Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho и Elena Oana Antonescu, от името на групата PPE, към Комисията: Условията на задържане в ЕС (B7-0663/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000286/2011) зададен от Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Условията на задържане в ЕС (B7-0664/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000287/2011) зададен от Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Условията на задържане в ЕС (B7-0665/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000296/2011) зададен от Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri и Rita Borsellino, от името на групата S&D, към Съвета: Условията на задържане в ЕС (B7-0666/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000297/2011) зададен от Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri и Rita Borsellino, от името на групата S&D, към Комисията: Условията на задържане в ЕС (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini и Birgit Sippel развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Maciej Szpunar (действащ председател на Съвета) и Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Carlos Coelho, от името на групата PPE, Carmen Romero López, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Roberta Angelilli, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares и Elena Oana Antonescu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Giles CHICHESTER
Заместник-председател

Изказа се Georgios Papanikolaou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Siim Kallas и Maciej Szpunar.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, от името на групата PPE, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL относно условията на задържане в ЕС (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 15.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност