Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2897(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000252/2011 (B7-0658/2011)

Debatten :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg

17. Detentieomstandigheden in de EU (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000252/2011) van Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0658/2011)

Mondelinge vraag (O-000253/2011) van Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0659/2011)

Mondelinge vraag (O-000265/2011) van Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0660/2011)

Mondelinge vraag (O-000266/2011) van Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0661/2011)

Mondelinge vraag (O-000283/2011) van Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho en Elena Oana Antonescu, namens de PPE-Fractie, aan de Raad: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0662/2011)

Mondelinge vraag (O-000284/2011) van Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho en Elena Oana Antonescu, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0663/2011)

Mondelinge vraag (O-000286/2011) van Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Raad: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0664/2011)

Mondelinge vraag (O-000287/2011) van Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0665/2011)

Mondelinge vraag (O-000296/2011) van Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri en Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie, aan de Raad: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0666/2011)

Mondelinge vraag (O-000297/2011) van Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri en Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Detentieomstandigheden in de EU (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini en Birgit Sippel lichten de mondelinge vragen toe.

Maciej Szpunar (fungerend voorzitter van de Raad) en Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Carmen Romero López, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-fractiegebonden lid, Roberta Angelilli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares en Elena Oana Antonescu.

VOORZITTER: Giles CHICHESTER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papanikolaou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Maciej Szpunar.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie over de detentieomstandigheden in de EU (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 15.12.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid