Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2897(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000252/2011 (B7-0658/2011)

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

17. Podmienky zadržiavania v EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000252/2011), ktorú položili Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, pre Radu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0658/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000253/2011), ktorú položili Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0659/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000265/2011), ktorú položili Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong a Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, pre Radu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0660/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000266/2011), ktorú položili Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong a Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0661/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000283/2011), ktorú položili Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho a Elena Oana Antonescu v mene skupiny PPE, pre Radu: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ (B7-0662/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000284/2011), ktorú položili Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho a Elena Oana Antonescu v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ (B7-0663/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000286/2011), ktorú položili Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, pre Radu: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ (B7-0664/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000287/2011), ktorú položili Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ (B7-0665/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000296/2011), ktorú položili Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri a Rita Borsellino v mene skupiny S&D, pre Radu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0666/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000297/2011), ktorú položili Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri a Rita Borsellino v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini a Birgit Sippel rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Maciej Szpunar (úradujúci predseda Rady) a Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Carmen Romero López v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi, nezaradený poslanec, Roberta Angelilli, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares a Elena Oana Antonescu.

PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

V rozprave vystúpil Georgios Papanikolaou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpili: Siim Kallas a Maciej Szpunar.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o podmienkach zadržiavania v EÚ (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 15.12.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia