Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0323(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0427/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0427/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 18
CRE 14/12/2011 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0586

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

18. Συμφωνία εταιρικής σχέση και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

Ο George Sabin Cutaş παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicole Kiil-Nielsen (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Daniel Caspary, Μαρία-Ελένη Κοππά, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicole Sinclaire και Csanád Szegedi.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn και George Sabin Cutaş.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου