Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0323(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0427/2011

Predkladané texty :

A7-0427/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 18
CRE 14/12/2011 - 18

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0586

Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

18. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (rozprava)
CRE

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş uviedol správu.

V rozprave vystúpil Olli Rehn (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristiana Muscardini v mene skupiny PPE, Nicole Kiil-Nielsen (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), David Martin v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Matteo Salvini v mene skupiny EFD, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis a Joachim Zeller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicole Sinclaire a Csanád Szegedi.

V rozprave vystúpili: Olli Rehn a George Sabin Cutaş.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 15.12.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia