Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg

(Istung katkestati kell 19.50 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

19. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsioonidelt PPE, S&D, ECR, EFD ja Verts/ALE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

CONT komisjon: Rosario Crocetta asemel Christel Schaldemose

ENVI komisjon: Yves Cochet

ITRE komisjon: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea ja Lorenzo Fontana

IMCO komisjon: Vicente Miguel Garcés Ramón

TRAN komisjon: Joseph Cuschieri

REGI komisjon: Jens Nilsson

AGRI komisjon: Lorenzo Fontana ei ole enam täisliige

PECH komisjon: Josefa Andrés Barea asemel Dolores García-Hierro Caraballo

: Anthea McIntyre ja Josef Weidenholzer

DROI allkomisjon: Bastiaan Belder

SEDE allkomisjon: Sampo Terho

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks: Paolo De Castro asemel Roberto Gualtieri

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Roberto Gualtieri asemel Paolo De Castro

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks: Jörg Leichtfriedi asemel Josef Weidenholzer

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial ja Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella ja Gino Trematerra

Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Eider Gardiazábal Rubiali asemel Dolores García-Hierro Caraballo

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika