Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2011. gada 14. decembris - Strasbūra

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.50 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

19. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE, S&D, ECR, EFD un Verts/ALE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

CONT komiteja: Rosario Crocetta, aizstājot Christel Schaldemose.

ENVI komiteja: Yves Cochet.

ITRE komiteja: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea un Lorenzo Fontana.

IMCO komiteja: Vicente Miguel Garcés Ramón.

TRAN komiteja: Joseph Cuschieri.

REGI komiteja: Jens Nilsson.

AGRI komiteja: Lorenzo Fontana vairs nav komitejas pilntiesīgais loceklis.

PECH komiteja: Dolores García-Hierro Caraballo, aizstājot Josefa Andrés Barea.

LIBE komiteja: Anthea McIntyre un Josef Weidenholzer.

DROI apakškomiteja: Bastiaan Belder.

SEDE apakškomiteja: Sampo Terho.

Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi: Roberto Gualtieri, aizstājot Paolo De Castro.

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov un Jean Roatta.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Paolo De Castro, aizstājot Roberto Gualtieri.

Delegācija attiecībām ar Irānu: Josef Weidenholzer, aizstājot Jörg Leichtfried.

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Amelia Andersdotter un Arkadiusz Tomasz Bratkowski.

Delegācija attiecībām ar Indiju: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial, Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella un Gino Trematerra.

Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis un Dolores García-Hierro Caraballo, aizstājot Eider Gardiazábal Rubial.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika