Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 19.50 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

19. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-, S&D-, ECR-, EFD- en Verts/ALE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie CONT: Rosario Crocetta in de plaats van Christel Schaldemose

Commissie ENVI: Yves Cochet

Commissie ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea en Lorenzo Fontana

Commissie IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

Commissie TRAN: Joseph Cuschieri

Commissie REGI: Jens Nilsson

Commissie AGRI: Lorenzo Fontana is niet langer gewoon lid

Commissie PECH: Dolores García-Hierro Caraballo in de plaats van Josefa Andrés Barea

Commissie LIBE: Anthea McIntyre en Josef Weidenholzer

Subcommissie DROI: Bastiaan Belder

Subcommissie SEDE: Sampo Terho

Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur: Roberto Gualtieri in de plaats van Paolo De Castro

Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Paolo De Castro in de plaats van Roberto Gualtieri

Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Josef Weidenholzer in de plaats van Jörg Leichtfried

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegatie voor de betrekkingen met India: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial, Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella, Gino Trematerra

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo in de plaats van Eider Gardiazábal Rubial

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid