Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2011 - Strasbourg

(Şedinţa, suspendată la 19.50, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

19. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupurilor PPE, S&D, ECR, EFD şi Verts/ALE următoarele soilcitări de numire:

CONT: Rosario Crocetta în locul lui Christel Schaldemose

ENVI: Yves Cochet

ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea şi Lorenzo Fontana

IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

TRAN: Joseph Cuschieri

REGI: Jens Nilsson

AGRI: Lorenzo Fontana nu mai este membru titular

PECH: Dolores García-Hierro Caraballo în locul lui Josefa Andrés Barea

LIBE: Anthea McIntyre şi Josef Weidenholzer

Subcomisia DROI: Bastiaan Belder

Subcomisia SEDE: Sampo Terho

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Roberto Gualtieri în locul lui Paolo De Castro

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Arabică: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Paolo De Castro în locul lui Roberto Gualtieri

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran: Josef Weidenholzer în locul lui Jörg Leichtfried

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegaţia pentru relaţiile cu India: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial şi Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella, Gino Trematerra

Delegaţia pentru relaţiile cu Africa de Sud: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo în locul lui Eider Gardiazábal Rubial

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate