Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 19.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

19. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, S&D, ECR, EFD a Verts/ALE tieto žiadosti o menovania:

výbor CONT: Rosario Crocetta, ktorým je nahradená Christel Schaldemose

výbor ENVI: Yves Cochet

výbor ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea a Lorenzo Fontana

výbor IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

výbor TRAN: Joseph Cuschieri

výbor REGI: Jens Nilsson

výbor AGRI: Lorenzo Fontana už nie je stálym členom

výbor PECH: Dolores García-Hierro Caraballo , ktorým je nahradený Josefa Andrés Barea

výbor LIBE: Anthea McIntyre a Josef Weidenholzer

podvýbor DROI: Bastiaan Belder

podvýbor SEDE: Sampo Terho

Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou: Roberto Gualtieri, ktorým je nahradený Paolo De Castro

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Paolo De Castro, ktorým je nahradený Roberto Gualtieri

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Josef Weidenholzer, ktorým je nahradený Jörg Leichtfried

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial, Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella a Gino Trematerra

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo, ktorou je nahradený Eider Gardiazábal Rubial

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia