Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2958(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0727/2011

Разисквания :

PV 14/12/2011 - 20
CRE 14/12/2011 - 20

Гласувания :

PV 15/12/2011 - 9.9

Приети текстове :

P7_TA(2011)0587

Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

20. Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000320/2011) зададен от Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Илиaна Ивaнова и Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, към Комисията: Свободно движение на работниците в рамките на Европейския съюз (B7-0673/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000323/2011) зададен от Stephen Hughes, Rovana Plumb и Hannes Swoboda, от името на групата S&D, към Комисията: Ограничения за свободното движение на работници (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu и Rovana Plumb развиха въпросите, изискващи устен отговор.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Илиaна Ивaнова, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka и Vilija Blinkevičiūtė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas, Евгени Кирилов, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ Кристиан Вигенин и Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, Piotr Borys и Кристиан Вигенин.

Изказа се László Andor.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Илиaна Ивaнова и Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, относно свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb и Stephen Hughes, от името на групата S&D, относно ограничения за свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, относно свободното движение на работници в Европейския съюз (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber и Филиз Хакъева Хюсменова, от името на групата ALDE, относно свободното движение на работници в Европейския съюз (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно свободното движение на работници в Европейския съюз (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 15.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност