Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2958(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0727/2011

Debatten :

PV 14/12/2011 - 20
CRE 14/12/2011 - 20

Stemmingen :

PV 15/12/2011 - 9.9

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0587

Notulen
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg

20. Vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000320/2011) van Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova en Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (B7-0673/2011);

Mondelinge vraag (O-000323/2011) van Stephen Hughes, Rovana Plumb en Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Beperking van het vrije verkeer van werknemers (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu en Rovana Plumb lichten de mondelinge vragen toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka en Vilija Blinkevičiūtė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Kristian Vigenin en Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Piotr Borys en Kristian Vigenin.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova en Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, over het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb en Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, over beperkingen van het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, over het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber en Filiz Hakaeva Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 15.12.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid