Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2958(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0727/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 20
CRE 14/12/2011 - 20

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.9

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0587

Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

20. Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000320/2011), ktorú položili Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova a Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie (B7-0673/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000323/2011), ktorú položili Stephen Hughes, Rovana Plumb a Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Obmedzenia voľného pohybu pracovníkov (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu a Rovana Plumb rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka a Vilija Blinkevičiūtė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, ktorá odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Kristian Vigenin a Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Piotr Borys a Kristian Vigenin.

V rozprave vystúpil László Andor.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova a Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPEco slobode pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb a Stephen Hughes v mene skupiny S&D o obmedzeniach slobody pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber a Filiz Hakaeva Hyusmenova v mene skupiny ALDE o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 15.12.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia