Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0338/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0338/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 22
CRE 14/12/2011 - 22

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.10
CRE 15/12/2011 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0588

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

22. Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία [2011/2008(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Η Nicole Kiil-Nielsen προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου