Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0409/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0409/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 23
CRE 14/12/2011 - 23

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.11
CRE 15/12/2011 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0589

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

23. Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία [2011/2147(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Karima Delli (A7-0409/2011)

Η Karima Delli προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Συλβάνα Ράπτη, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής)

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου