Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2147(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0409/2011

Ingivna texter :

A7-0409/2011

Debatter :

PV 14/12/2011 - 23
CRE 14/12/2011 - 23

Omröstningar :

PV 15/12/2011 - 9.11
CRE 15/12/2011 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0589

Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg

23. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (kortfattad redogörelse)
CRE

Betänkande om översynen efter halva tiden av den europeiska strategin 2007−2012 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen [2011/2147(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly och Jaroslav Paška.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 15.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy