Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (внесени предложения за резолюция)
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 5.Преглед на полското председателство (разискване)
 6.Проект на таблица за наблюдение на макроикономическите неравновесия (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)
  
7.3.Употреба на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти ***I (гласуване)
  
7.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко *** (гласуване)
  
7.5.Предложение за решение на Европейския парламент относно числения състав на постоянните комисии (гласуване)
  
7.6.Предложение за решение на Европейския парламент относно числения състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети и делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)
  
7.7.Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка: г-н Coeuré * (гласуване)
  
7.8.Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (гласуване)
  
7.9.Въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС (гласуване)
  
7.10.Среща на върха ЕС-Русия (гласуване)
 8.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Европейската политика за съседство (гласуване)
  
9.2.Политиката на ЕС за борба с тероризма (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Състав на политическите групи
 14.Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия ***I (разискване)
 15.Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност ***I (разискване)
 16.Eдинно европейско транспортно пространство (разискване)
 17.Условията за задържане в рамките на ЕС (разискване)
 18.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз (разискване)
 21.Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан (кратко представяне)
 22.Стратегията на ЕС за Централна Азия (кратко представяне)
 23.Здравословни и безопасни условия на труд (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка: г-н Coeuré
Протокол (245 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (1999 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (247 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (300 kb) Резултати от поименно гласуване (942 kb)    
 
Протокол (289 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (533 kb) Резултати от поименно гласуване (1943 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност