Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Fremtidig protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 5.Status over det polske formandskab (forhandling)
 6.Udkast til resultattavle til overvågning af makroøkonomiske ubalancer (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum ***I (afstemning)
  
7.3.Anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler ***I (afstemning)
  
7.4.Fiskeripartnerskabsaftalen EU-Marokko *** (afstemning)
  
7.5.Forslag til afgørelse om de stående udvalgs medlemstal (afstemning)
  
7.6.Forslag til afgørelse om antallet af medlemmer i de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger (afstemning)
  
7.7.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion: Benoît Coeuré * (afstemning)
  
7.8.Fremtidig protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (afstemning)
  
7.9.Finanskrisens følger for forsvarssektoren (afstemning)
  
7.10.Topmøde EU-Rusland (afstemning)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Den europæiske naboskabspolitik (afstemning)
  
9.2.EU's terrorbekæmpelsespolitik (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.De politiske gruppers sammensætning
 14.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter ***I (forhandling)
 15.Europæisk agentur for søfartssikkerhed ***I (forhandling)
 16.Et fælles europæisk transportområde (forhandling)
 17.Forholdene under frihedsberøvelse i EU (forhandling)
 18.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Fri bevægelighed for arbejdstagere inden for EU (forhandling)
 21.Budgetkontrol med EU's finansielle bistand til Afghanistan (kortfattet forelæggelse)
 22.EU-strategien for Centralasien (kortfattet forelæggelse)
 23.Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion: Benoît Coeuré
Protokol (211 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1999 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (204 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (272 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (913 kb)    
 
Protokol (260 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (287 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1859 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik